fbpx

Showing all 14 results

化妝學院課程,包括初級化妝班、進階化妝班及一對一化妝班等。由化妝學院主辦,部份課程可獲持續進修基金資助。詳情請向學校查詢或 WhatsApp 9240 9417