Chi Chi
Senior MUA

Chi Makeup

Senior MUA : Chi Chi

推薦人: Clara Chiang

就讀院校 :

1/  香港 Touch up group

2/  台灣發現幸福造型學院深造髮型

Endorsement

Clara Chiang , Timmothy Lee , Rain Lam

新娘檔期開放預約。歡迎查詢報價。

提供Pre-wedding, 新娘, 姊妹團, 媽媽, 晚宴化妝及髮型造型

化妝師專訪

我的作品集